Szellemi vezetők és felemelkedett mesterek

A honlapról


A honlap célja bemutatni, hogy valójában kik a felemelkedett mesterek, az un. szellemi vezetők, lerántani a leplet működésükről, megmutatva valós arcukat. Szellemi vezetőkkel kapcsolatos történeteket, tapasztalatokat a kapcsolat részben megadott elérhetőségeken fogadok. 

Szellemi vezetők


A szellemi vezetők a hivatalos leírások (ezoterikus) szerint nem mások, mint különféle angyalok, meghalt emberek lelkei, akik a fejlődés egy magasabb fokára jutottak. A fizikai létből felemelkedtek egy magasabb szellemi síkra. Megjelenhetnek férfi és női energiaként, képesek lehetnek testbe is inkarnálódni.
Céljuk és feladatuk az emberek segítése, útmutatás, különböző tanácsok adása, stb. A szellemi vezetőkkel fel lehet venni a kapcsolatot különböző módokon, a leggyakoribb a meditáció vagy valamiféle ima formájában.

Szellemi vezetőkkel találkozhatunk az egyes gyógyítással foglalkozó irányzatokban, mint a reiki, prána gyógyítás, szellemgyógyászat, de jelen vannak a spirituális tanácsadók életében is.
Nem ritka, hogy híres könyvek íróit is szellemi vezetők ihlették, ők diktálták le a tudnivalókat általában automatikus írás formájában.
Többen leírják, hogy szellemi vezetőjük rendkívül intelligens, jó a humora és hihetetlen lexikális ismerettel rendelkezik. Ne véletlenül. A szellemi lények magasan az emberi tudás és megismerés fölött állnak, nem korlátozzák őket véges érzékszervek és agyi kapacitás.  

Történetek


Szellemi vezetők keresztényellenes üzenetei


Amennyiben végigutazzuk a spiritiszta irodalom 150 évét, akkor felfedezhetjük a bibliai kereszténység tagadását. A következő esetek illusztrálják a spiritiszta irodalom befolyását az elmúlt másfél évszázadban.

1. (1852) Levi M. Arnold, History of the Origin of All Things (Kentfield, CA: W-M Publishing Trust, 1961).Nem sokkal az 1848-as spiritiszta ébredés után Levi M. Arnold médium egy kinyilatkoztatást kapott, mások mellett azt állítva hogy felajánlja a keresztény hit "valós" értelmezését. Az 1852-es címlap azt állította, hogy a szöveget "Isten Szent Lelke írta, egy földi médiumon keresztül, a szellemek irányításával publikálva... Mert azt állította isteni inspiráció, és hogy igazi keresztény hitet ajánl,természetesen hatása volt a tudatlan és felületes keresztények között. (Az 1936-os címlapon még olvasható, hogy "felülvizsgálva Jézus Krisztus által.") Mégis, ez a könyv tagadja a bibliai tanokat, különösen Jézus Krisztus istenségét és megváltását. Azt mondja Jézus Krisztusról "Ő nem Isten... Nem kellene Istennek hívnunk. A megváltás tanával kapcsolatban a szellem ezt mondja,"Ez a tan bűnben, kevélységben és a papi furfangban jött létre. Ez az ördögök doktrínája... [és] a legnagyobb utálatosság. 

2. (1886) Phylos, A Dweller on Two Planets (Los Angeles: Borden, 1952).A Dweller on Two Planets egy tinédzser médiumon keresztül íródott 1886-ban egy szellem irányításával, aki magát "tibeti Phylosnak" nevezte [sic]. Phylos egyik célja (aki azt állította "gyakorló keresztény) az volt, hogy támogassa a liberális és szabadkőműves tanokat, pl. hogy minden ember Isten szellemi gyermeke. Így, "minden férfi és nő, az egyházban vagy azon kívül, tanúságot tesz az Atyaisten, az Istenember és Jézus testvériségével minden lélekkel, függetlenül a hittől vagy az egyházi formától.

3. (1870) Oahspe: A Kosmon Bible, and (1930) The Urantia Book. Ezek a hatalmas kötetek még mindig népszerűek New Age körökben. Együtt több mint 3000 oldal okkult filozófiát és ezotériát tartalmazhat, aminek keresztényellenes hangsúlya egyértelműen tapasztalható. Bár gyakran homályos, mindkét kötet lenyűgözte a New Age rajongókat és az okkultistákat, hogy el lehet érni a kapcsolatot a szellemvilággal. 

4. (1889) Alexander Smyth, The Occult Lift of Jesus of Nazareth (El Cajon, CA: Unarius, nd), reprint of 1899 edition.Az 1899-es kiadás címlapjáról kiderül, hogy a médium Alexander Smith a könyv tartalmát "olyan szellemektől kapta akik [állítólag] Jézussal együtt éltek míg a Földön volt." Ebben a könyvben a bibliai Istent úgy ábrázolják "mint egy lobbanékony, bosszúálló és akár gyilkos Isten..." (Előszó). A szöveg bemutat valamit ami gyakori spiritiszta téma, azt hogy démonok személyesítik meg az elhunytak lelkeit akik ismerték Jézust (mint az apostolok) és megtalálták a "megváltást és az igazságot" a túlvilágon, most bevallják vagy megbánják a hazugságokat, hogy egyszer Jézusról tanítottak vagy hogy írtak a Bibliába. Ezt mutatja be Smith-től a  The Occult Life of Jesus of Nazareth, amely a The True Life of Jesus of Nazareth, The Confessions of Saint Paul c. művön alapul. Ez a könyv azt állítja, hogy Pál apostol szelleme megszállta Alexander Smith-t annak érdekében, hogy elmondja a világnak az "igazságot" Pál Újszövetségben lévő "téves tanításairól", pl. "Pál" bevallja hogyan tévesztette meg a világot leveleivel és "káromló", "gonosz" és abszurd tanaival:Sőt, egy jól kitalált szélhámosság, úgy tettem mintha Jézus szelleme megjelent volna nekem...A tanítványok úgy hitték a másik megtévesztésem és [nekiláttam]... saját megtévesztő tanaimat prédikálni melyeket úgy adtam át a világnak mint ... Jézus... tanait. Saját képzelgéseimet és hazugságaimat úgy adtam le mint evangéliumi igazságokat... Ó, micsoda szörnyűség! Hatalmas aljasság amit elkövettem a világ ellen. Míg a Földön voltam a bűneim sötétek és szörnyűek voltak; de a tanításaim gonoszsága amit a sötétség után hátrahagytam, hiszékeny emberként, sokszorosan elítélendő... A nevetséges és abszurd tanokat amiket prédikáltam Jézusról-az egész értelmetlen hit , a kegyelem és a bűnöktől megváltás Jézus Krisztus vére által. [Még] nézd meg az Evangéliumnak nevezett könyveket... Vizsgáld meg ezeket a könyveket, és nézd meg a zavaros tömeget, és a  Jézus tanításaként átadott ellentmondó és értelmetlen dolgokat. Lásd az abszurd és nevetséges fényt amiben személyét bemutatták...   

5. (1928) Kahlil Gibran, Jesus, the Son of Man: His Words and Deeds as Told and Recorded by Those Who Knew Him (New York: Alfred A. Knopf, 1978).    Kahlil Gibran ünnepelt költő és szerzője a kedvelt klasszikus A Próféta szerzője. Azonban ő egy médium is volt aki ezt és más könyveket kapott lelki benyomások révén.A Jesus, the Son of Man c. művében a szellemek akik állítólag ismerték Jézus kinyilatkoztatását az "igazságról" Jézus Krisztusról és az Ő tanításáról Gibranon keresztül. Ebben Gibran rátalált az Újszövetség szisztematikus leépítésére. Gibran szellemi kinyilatkoztatása elfogadja a reinkarnációt, tagadja a megváltást, megváltoztatja a Szentírást, és általában meghamisítja a kereszténységet.  (120-35,170,190 oldalak). Az olvasóknak azt mondta, "Izraelnek másik Isten kellene" (31. o.); és "ez az ember, Jézus, ez a Názáreti beszélt egy Istenről túl hatalmas egy ember lelkének, túlságosan ismerve hogy büntessen, túl szerető ahhoz, hogy emlékezzen teremtményei bűneire" (32. o.)"János" apostol elárulja, hogy Jézus csak egy ember volt, és a "Krisztus" az Isten része Jézusnak és minden embernek. Így "Krisztus több alkalommal eljött a világba és sok országban járt" (42. o.) " Názáreti "Jótám" az állítja Jézusról, "Ő nem volt Isten, ő csak egy ember volt mint mi magunk... (109. o.) Barca Tírusz kereskedője hozzáfűzi, "Úgy vélem sem a rómaiak sem a zsidók nem értették meg a Názáreti Jézust, sem a tanítványai akik most prédikálnak a nevében" (112. o.) "A galileaiak Istent csináltak belőle és ez hiba" (113. o.) Ezzel szemben a bibliai Máté gazdag emberéről most azt állítja jobb lett volna neki ha gazdag marad, mint hogy a szegényeknek adja a pénzét (148. o.)! Fülöp szelleme a pogány reinkarnáció elméletét támogatja (170. o.). "Antiochiai Sába" aki állítólag ismerte Pál apostolt, beszél Pál tévedéseiről, szellemi megkötözöttségéről és téveszméiről, és arról, hogy "Ő nem Jézusról beszélt" hanem a hazugságairól (61-62. o.).Ezen tények fényében Kahlil Gibran arra a következtetésre jutott, hogy az egyházak ma már nem Jézus tanítására épülnek, és hogy Jézus öröme nem vigasztal minden keresztényt (211. o.). A végére aztán Jézus "túl gyenge és beteges ember hogy Isten legyen" és "egy isten túlságosan emberi, hogy imádatra hívjon (211. o.).

6. (1939) Frederick H. Wood, This Egyptian Miracle (Philadelphia: David McKay, 1939).Hogy ha Patience Worth esetében a szellemek célja az intrika volt az irodalmi stíluson keresztül, akkor a cél itt is hasonló volt az állítólagos elveszett egyiptomi nyelven keresztül. Ebben az esetben a megbízó szellemi vezetők "Nona" és "Vola" "Rosemaryn" (álnév) keresztül beszéltek egy olyan nyelven amit a lány valószínűleg nem ismerhetett. Mire a könyv megjelent 1939-ben dr.Frederick Wood több mint 30 idegen nyelvű kötetet gyűjtött össze. A szellemi vezetők azt mondták a céljuk volt, hogy információkat osszanak meg az ősi Egyiptomról, az okkult filozófiáról (különösen a reinkarnációról) és a kapcsolódó szellemi útmutatást (112. o.).Rosemary  szellemi módszere hasonlít a modern channelinghez. Az akarat, az test és az elme teljes kikapcsolása után a szellem belép a médiumba és megszállja, és ezt követi az automatikus diktálás vagy írás (32. o.). A médium hallja amint egyiptomi szavakat mond, a diktálás eléggé világos és fokozatos, hogy le tudja írni; ezután nincs róla tudatos emléke. Rosemary kifejti, "Amikor Nona rajtam keresztül beszél, először nincs gondolatom, az ajkaim mozognak és a szavak jönnek, azonban nem tudom hogyan... Amit Nona mondott, az nem mind maradt meg teljesen. Nem tudom megismételni amit mondott, nem tudom a lényegét átadni, miután beszélt (32-33 o.). A szellemek elsődleges célja nem az ősi egyiptomi nyelv és hiedelmek átadása volt. Elsődleges cél az okkult filozófia és a szellemi kapcsolat révén egy látszólag hiteles vagy legalábbis megmagyarázhatatlan kinyilatkoztatás egy halottól aki állítólag az ősi Egyiptomban élt, dr.Wood hozzáfűzi, "A legértékesebb és legfontosabb általa [a szellem] készített kommunikáció, véleményem szerint, az egyiptomi szavak, a kifejezések és mondatok.

7. (1950) Wilfred Brandon, Open the Door (New York: G & R Anthony, 1950).A szellemek célja kettős 1) a kereszténység tagadása 2) az okkultizmus támogatása. Ebben az esetben Edith Ellis a médium akin keresztül aki az elhunyt Wilfred Brandon szellemét közvetít az "igazságot" a halál után életről és az okkultizmus fontosságáról. A szellem erőteljesen ösztönzi a " a társadalom számára végzett pszichés kutatást, a médiumisztikus jelenségek és hatalmak kivizsgálását... (178-179. o.).A keresztények "tudatlanok" és "szegény bigottok" akiket személyes hiedelmeik megakadályozzák a spirituális fejlődésben és a reinkarnáció útján. "Most kezdünk azon csodálkozni hogyan lehet ebben a korban ennyi elmaradt gondolkodású. Amikor ti halandók észlelitek a tudománytalan vallási dogmák veszélyét, akkor alig várjátok, hogy terjesszétek az [okkult] tudást minden lehetséges eszközzel." A keresztények akik bibliai "valótlanságokat" tanítanak mind hazugok, és "sokkal veszélyesebbek mint a tolvajok vagy akár a gyilkosok. Ők a megmérgezői mindennek, és el kell ítélni azokat aki miatt "tönkrement a világ"   Nem meglepő módon a szellemek "nem ítélik el a bűnösöket" mert a "bűn" csupán "tudatlanságból fakad." Másrészt a keresztények akik ragaszkodnak "tévedéseikhez" egyáltalán nem kapnak kegyelmet." Annak a bűnösnek sincs kegyelem fenntartja rossz ötleteit, és ebben mi beleértjük azokat is akiknek rögeszméje az istenség, a vele való személyes kapcsolat, és a kivételezett pozíció ebben a kapcsolatban."  

8. (1972) Estelle Roberts, Fifty Years a Medium (New York: Avon, 1972).  Estelle Robert szellemi vezetője "Red Cloud" is "szüntelenül bizonygatja az örök lelki igazságot". De megint azt látjuk, hogy ez olyan mint a régi szellemi filozófia. Red Cloud azt tanítja, hogy "Isten nem egy lény, hanem végtelen jó erő ami áthatja az univerzumot. A gonosz nem egy erő,a hanem hiba a gondolkodásunkban. "Minden egyén része az egésznek ami az Isten. És mivel mindannyian része vagyunk Isten Végtelen Szellemének, nem halhatunk meg." "Isten Tudatának kiterjedése bennünk lelkünk átalakulásának folyamata."

9. (1968-1995) The books of Ruth Montgomery.A médium Ruth Montgomery több mint egy tucat könyvet írt szellemi vezetőivel együttműködve, általában automatikus írás formájában. Az első könyvtől amit diktáltak neki, a szellemi vezető megalázza a kereszténységet és támogatja az okkultizmust. A Search for the Truth c. könyvében (1968), (szellemi) vezetői hangsúlyozták, hogy az okkult fejlődés és a spiritiszta kapcsolatok pozitív lelki módszereit Isten megáldja. "A vezetők hamar kihangsúlyozták, hogy az ilyen kapcsolat két ilyen dimenzió között jó és nem gonosz." És, "ezek a [képességek] nem léteznének ha Isten nem akarná, hogy az Ő gyermekei használják ennek előnyeit." Így, "Azok akik tévedésből az ördög művének nevezik rövidlátók, sőt, ezért a hatalomért nem kellene szenvedniük, hacsak az Atyaisten nem akarná, hogy használják.A A World Beyond c. könyvében Montgomery a híres transzmédium Arthur Ford üzeneteit rögzíti, aki visszatért hogy informálja a világot az okkultizmus dicsőségéről és a kereszténység tévedéseiről. Megjegyzés Ford leírásában az Istenről: "Mert ha mindannyian Isten vagyunk, akkor együtt vagyunk Isten." "Isten az univerzum magja amelyből minden kiárad. Ő igazság és energia..." "Semmi jelét nem láttam az ördögnek a függöny ezen oldalán." "Az ördög valaha nem létezett... Az ember, nem az Isten teremtette a sátánt..."A fentiek csak néhány példa a nyilvánvaló spiritiszta ihletre.Például kevesen tudják, hogy a híres regényíró Henry Miller nagyfokú érdeklődést mutatott az okkult iránt, beleértve a teozófiát, antropozófiát, mágiát, keleti metafizikát, és asztrológiát, kezdve az 1930-as évek közepétől, beleértve pornográf regényeit. Másik híres regényíró Taylor Caldwell, ilyen könyvek szerzője mint  Judas and Great Lion of God, Pál apostolról szóló művét szintén befolyásolta az okkult, kezdve az 1938-as angliai dr.Charles Nicholson való spiritiszta találkozóját. Ezen a találkozón Caldwell állítólag üzeneteket kapott a meghalt apjától egy médiumon keresztül (Nicholson), biztatva irodalmi törekvéseit. Későbbi látomásos élményei és az álmok rávették a reinkarnáció igazságára és a pszichikai képességek fejlesztésére.             Caldwell okkultizmushoz fűződő kapcsolata sokakat érdekelt a tartományban. Egyesek úgy vélik, hogy regényeinek aprólékos részletessége nem kutatás eredménye, hanem egy formája a spiritiszta ihletnek, különösen mióta bevallotta, hogy 1967-es szövegét a Dialogues with the Devil-t ilyen módszerrel kapta. Az előszóban azt írta, hogy az ördög az ő "testvére" és Mihály arkangyal az igazi szerzők: "... Két személyiség vette át a könyvet a közepén, de nem tudom mik ők. Természetesen a könyv gondolatai az én gondolataim." 

Forrás: http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2016/01/kereszteny-ellenes-mediumi-uzenetek.htmlSzellemi vezetők hazugságai


Érzékelik a médiumok azt, hogy a szellemek nem azok akiknek gondolták? Igen, és az entitások óvatosak a médiumok kétségeivel szemben. Például Elisabeth Kubler Ross egyik szellemi vezetője "Salem" "bebizonyította" hogy ő nem egy démon, egy szkeptikus papnak hagyta magát áztatni "szentelt vízzel" materializált formában. Arra számított majd eltűnik, de nem tette, így "bizonyítva ő nem egy démon. Mohamed, az iszlám prófétája nem volt benne biztos, hogy megszállta-e egy dzsinn (iszlám démon) amikor megkapta a korán kinyilatkoztatását, de végül meggyőzték az ellenkezőjéről.Amikor Edgar Cayce transz ülésein nem biblikus kinyilatkoztatások kezdtek el megnyilvánulni, akkor a híres médium teljesen elcsodálkozott, hogy "az ördög csábíthat-e engem arra, hogy elvégezze a munkáját rajtam keresztül amikor beképzelem magamnak, hogy Istentől kaptam ezt a hatalmat."A reinkarnációval kapcsolatos első Biblia ellenes téma után ezt válaszolta;"ha az ördög ki akarna tolni velem, akkor ez lenne az."J. Z. Knight egy olyan időszakon ment keresztül amikor úgy érezte "Ramtha" egy démon lehet, de végül meggyőzték bízzon benne.

Laeh Garfield a Companions of Spirit c. könyv szerzője "dühös lett" egy szellemi vezetőre "aki megpróbált átverni azért, hogy megszerezze a bizalmamat." Azt vallja, hogy a rossz vagy gonosz entitások is képesek " vezető álruhájában közeledni hozzád", és "egyes lelkek szélhámosok."Kezdetben néhány a "The Michael Group-hoz" kapcsolódó egyének Jessica Lansingnak adott szellemi üzenetekkel kerültek kapcsolatba, azonban kétségeik voltak. Lansing maga bevallotta, "Az igazat megvallva, mindannyian megijedtünk egy kicsit. Emily egy résztvevő hozzáteszi "Elkezdtem gondolkodni a Bibliában lévő számos ártó szellemmel kapcsolatos figyelmeztetéseken, és nem tudtam mit gondoljak, minél inkább elgondolkodtam annál jobban aggódtam." Egy másik példa Uri Geller, híres az UFO kapcsolatairól és számos szellemi erejéről. Mind Gellernek mind a tanárának, a parapszichológus dr.Andrija Puharichnak kellemetlen érzése támadt attól, hogy volt valami "vicces" vagy "rossz" a szellemi kapcsolataikban. Arra gyanakodtak, hogy "szórakoztak velük" és csodálkoztak azon, hogy a szellemek nem voltak megbízhatóak.Gurdjieffian J. G. Bennett beszámol a Subud vallásban történt latihan élményeiről. Ennek az állítólagos misztikus "életerővel" kapcsolatos tapasztalatai hasonlóságot mutattak a szellemi megszállottsággal, és néhány ember valami gonoszat észlelt:"A latihanban fokozatosan áthat az életerő ami átfolyik rajtunk a felébredt lelkünkből... A latihán maga fél óráig vagy tovább tart... Egyes gyakornokok meg vannak arról győződve hogy valóban létezik egy erő, de az gonosz. Mások egyszerűen félnek. Valójában a nagyszerű Erővel való egyedüllét érzése az egész élmény legerősebb és legtisztább eleme. Ez az Erő, ami új életet ad a léleknek és nem saját magunk számára, nem semmi amit teszünk."Számos egyéb eset van amikor a médiumok kényelmetlennek vagy nyugtalanítónak találták a találkozások jellegét. Ám a végén, a médiumok elkezdtek megbízni a szellemekben, mert a szellemek ezt a feltételt szabták nekik. 

Például Laeh Garfield úgy véli "az égi barátok többsége dolgozta ki az emberi negatívumaikat és nem tervezik hogy visszaélnének vele." Válaszolva a szellemi alattomossággal kapcsolatos kérdésre, amikor valaki megkérdezte tőle, "Hogyan lehet benne abszolút biztos, hogy egy entitás igaz vezető? Nem lehet hogy egy rosszindulatú szellem barátságosnak tetteti magát? Ezt válaszolta rá "... amennyiben pozitív módon közeledünk a szellemi vezetőkhöz, a szeszélyes vagy bántó entitások távol tartják magukat." De honnan tudja? A spiritizmus történelme szerint pont az ellenkezőjét várnánk- a gonosz lelkek kihasználják az emberek jó szándékát, bizalmát vagy naivitását, hogy konkrét céllal becsapják őket.A modern channelerek azt is tudják amit a spiritiszták a történelem folyamán megtanultak, hogy a lelkeket valójában érdekli a férfiakkal és nőkkel való kapcsolat. "A szellemi lényeket pont annyira érdeklik az emberek mint minket ők, ha nem jobban. Érdekli őket a fizikai világunk és mi is mint egyének." Azonban a spiritiszták is elismerik, hogy a (szellemi) vezetőknek saját napirendjük van. "A (szellemi) vezetők tehetnek szívességet neked, de viszonoznod kell azt." Közelednek hozzád és együttműködnek veled, mert képes vagy arra amit akarnak hogy megtörténjen ebben a világban."A szellemek is válhatnak az emberek segítőivé ahelyett, hogy Istentől kapnák meg ezt. A channelinggel kapcsolatos könyvek arra ösztönzik az embereket, hogy útmutatást kérjenek az szellemektől, függjenek a szellemek védelmétől, hogy imádkozhassanak a szellemekhez és szeretetet, örömet és nagy békét kapjanak tőlük. 

Az emberek megtanulnak megbízni a szavaikban és tanácsaikban, és a végére hasonló személyes kapcsolatot alakítanak ki a szellemi vezetővel mint ami Isten szándéka lenne velünk, hogy Jézus Krisztuson keresztül Vele legyünk. Számos esetben a kapcsolat bizalmasnak, szeretőnek és gondoskodónak tűnik; ebben mindig benne van a szellemek hátsó szándéka.           Vegyük csak Kevin Kiper esetét, a cocoa beach-i rádiósét. Kevin szerint a szellemi vezetője megmentette az életét, ennek eredményeként Kevin  most figyelmesen meghallgatja a szellemi vezető tanácsát. 1978 szeptember 25-én egy Sacramentoból érkező 727-es jet összeütközött egy San Diegoból érkező Cessnával. A Cessna rossz légi folyosón repült. Közvetlenül nekirepült a jet szárnyának, kitépve a szárny nagy részét. A pilóták megtettek minden tőlük telhetőt, de reménytelen volt és az utasok is tudták. Mindannyiuknak 90 másodperce maradt hogy átgondolják a hitüket, amint a sérült utasszállító zuhant a föld felé. Mindenki meghalt és a legutolsó üzenet amit a fekete doboz rögzített ezt volt:"Szeretlek anyu." Mellesleg a repülő kevesebb mint egy mérföldre zuhant le attól a helytől, ahol John Weldon tanított a Biblia Iskolában. Ez egyike volt az amerikai történelem legszörnyűbb baleseteinek, és John azt mondta soha nem fogja elfelejteni a tűzoltók és mentőautók konvoját ahogyan siettek a templom felé a pusztítástól három blokkra.Kevin Kiper volt már azon a járaton. Ami azt illeti volt. A szellemi vezetője, egy női szellem akit "Azibeth-nek" hívott, 10 éves kora óta vele volt. 1978 szeptemberében amíg Sacramentoban tartózkodott, repülőjegy foglalása volt Chichagoba hogy találkozzon az apjával, de először San Diegoba ment volna, hogy reggelizzen a nagynénjével. Sacramentoban felszállt a san diegoi gépre- amin minden utas kevesebb mint egy órán belül meghalt. Kevin hirtelen figyelmeztetést kapott:"A légi kísérő beszélt hozzám a székemnél, de nem igazán hallottam őt. Hirtelen arra kezdtem el figyelni amit Azibeth mondott nekem. Azt mondta, 'Szállj le a gépről most azonnal.' Így megtettem." Lekéstem a nagynénivel tervezett reggeliről, de én is megmenekültem a biztos haláltól. Az incidens után teljesen megbizonyosodtam Azibeth létezéséről. Ő vigyáz rám és megvéd. Amikor beszél hozzám akkor meghallgatom. Cserébe kulcsfontosságú tanácsokat ad a megfelelő időben. A tanulság? Ments meg egy életet, nyerj egy életet. Azoknak akik megtanulnak bízni, szeretni, és engedelmeskedni a szellemi vezetőjüknek ritkán értik meg a vezetőjük igaz természetét. Biztosan  gondoskodnak a bizalmi kapcsolat kialakításáról, de a kapcsolatot szigorúan ellenőrzik,tehát bármilyen, a szellemtől jövő rosszindulat különböző magyarázatokat válthat  ki: a szükséges lelki szenvedés, a "gonosz" lélek váratlan benyomulása, karmikus egyensúly helyreállítása, és így tovább. Amikor egy személy minden helyzetben megbízik egy szellemben, a szellem lényegében Isten helyébe lép.A szellemek azon is dolgoznak, hogy távol tartsák kapcsolataikat a Jézus Krisztusba vetett személyes hittől. 

A szellemek minden trükköt a könyvből vesznek, mindenféle szeretetet színlelnek, mindenféle örömet kínálnak, megvédenek mindenféle katasztrófától hogy fenntartsák az emberek bizalmát az egyetlen igaz Isten és Jézus Krisztus helyett. Ez a "szeretet" a legaljasabb módszer- a gonosz szolgáltatásaiban; ez nem teljesen szeretet, ez csak a látszat és játék az érzelmekkel. Akkor vajon a "jó" szellemek miért nem értenek egyet Jézus Krisztussal, hacsak nem valami egészen mások. Jézus Krisztus másként kerül megfogalmazásra, a bibliai "hibák" javítva lesznek, "Krisztus" önmagát jeleníti meg és megerősíti a hazugságot. Az embernek azt mondják, hogy Jézus Krisztus mint megváltó elfogadása a "primitív" kereszténység hibája, a "felvilágosult" zsidók által elkövetett hiba, akik tévesen azt gondolták Jézus Krisztus volt a Messiásuk. Az embereknek azt mondják a kereszténység egy szellemileg fejletlen vallás ami rendkívül szenvedni fog nem csak ebben az életben, de különösen a következőben. A szellem válasza a kapcsolatuk tudásához, hátteréhez, érzelmeihez van igazítva. Ami szükséges ahhoz, hogy távol tartsa az egyén hitét a bibliai Krisztustól, ez az ami megtörténik.Természetesen sok ember nem ért egyet azzal, hogy a szellemek gonoszak. Egyik példa a channeling szószólója és pszichológus dr.Jon Klimo. Azzal érvel, azok akik azt mondják a szellemek démonok és gonosz lények, ártanak az emberi jólétnek. Klimo azt indítványozza, hogy az okkult praktikák jók és amire az emberiségnek szüksége van. Szerinte el kell érni az okkultizmus reneszánszát el kell érni "kevesebb irányítással mint valaha... a szervezett egyházi vallástól." Klimo azt írja, "Olyan mértékben ahogyan ők [az egyházak] megbélyegzik és tiltják a channelinget mint démonimádást társítva a "ismeretlen szellemekkel", elhanyagolják azt ami a feladatuk: hogy segítsenek kapcsolatot teremteni saját magunkkal a magunk módján a realitás alapját képező közös Forrással." Más szavakkal "visszatérni az igazság igazságához... hogy mi vagyunk Isten."     Azonban ha ezek a szellemek démonok, és ha a logikai, történeti, bibliai bizonyítékok rámutatnak erre a következtetésre, a keresésük kárt okoz az emberiségnek, nem segít. Mi van ha hazugság, hogy  Isten vagyunk? Mi van ha megbízunk a szellemek tanításában, emberek milliói megbíznak ebben a hazugságban, nem tudva hogy Isten azt mondja ezt a hit hamis? Mi van ha ez az örök büntetést eredményezi? Mi van, ha azok akik azt mondják a szellemek segítők, pusztán azért mert ez az amiben hinni akarnak, és képtelenek szembenézni az igazsággal?Szellemi tanítások Bizonyítható, hogy a gonosz lelkeknek világos tervük van a megtévesztésre, kimondottan az egyének számára akik keresik őket, látható a tanításaikban. A szellemek szinte bármit megtanítanak. A parapszichológus Loyd Auerbach, Arthur Hastings munkáját tárgyalja a Reincarnation, Channeling and Possesion-ban:dr.Arthur Hastings a transzperszonális pszichológus és parapszichológus betekintést nyújt a médiumi információról a channelingről szóló kitűnő könyvében, a With The Tongues of Men and Angels: A study of channeling-ben...Hastings is rámutat az üzenetek egyes elemeire. Már említettem , hogy a médiumok kapnak technikai információkat a zenével és művészettel, filozófiai és művészeti perspektívából a világegyetemről és az emberi tapasztalatról, valamint az egyénekkel kapcsolatos információkról. Egy rövid áttekintésben Hastings felsorolja a következőket: 'szociális magyarázatok, utópikus modellek... Közösségi szervezet és fejlesztése... Pszichológiai elméletek, személyiség tipológiák, terápiák, és tudat bővítő praktikák... Tanácsok a mindennapi élet döntéseihez... személyes vezetés és tanács, önfejlesztés... Diagnózis, a betegségek kezelése és orvosi szükségletek... Információ a karmáról, múltbeli életek, életcél."...Az üzeneteknek gyakran vannak közös vonásaik. Az egyik közös vonása az üzeneteknek a Biblia ellenes tartalom, függetlenül a tárgyalt témától.Lényegében a szellek egységes vallási (és gyakran etikai) tanításai, az emberi történelmen keresztül felfedi valódi kilétüket. Alapvető tanításuk amorális, Biblia ellenes, megosztó és az emberi jólét ellen van. Gondolkozzon el a szellemi entitás "Emmanuel" néhány népszerű tanításán Pat Rodegast szövegében amit Emmanuel Könyvének címzett. Erkölcsileg, Emmanuel megengedhetőnek és kívánatosnak tartja a válást (az "összeegyeztethetetlen házasságokban); a "nyitott házasság" lehetőségét (házasságtörés), az abortuszt, a homoszexualitás és biszexualitás mint normális viselkedést, sőt az AIDS járvány teljes elismerését.Emmanuel megalázza a politikai vezetőket mint tudatlanokat és betegeket és azt tanítja hogy a holokauszt során meghalt 6 millió zsidó valójában a szellemi fejlődés miatt választotta a halált. Előre látható, hogy Emmanuel azt mondja Hitlert és Sztálint nem lehet elítélni, mert Isten és az Ő tervét alkották.Ezek azok az erkölcsi normák amik szerint az embernek élnie kellene? Minden értelemben jók ezek az etikai tanítások? Ezek azok a gondolatok amiket erkölcsileg tisztának várnánk, isteninek, vagy magasan fejlett szellemi lényeknek? Vagy ezek olyanok amiket gonosz lelkektől várnánk? Emmanuel teológiai tanítása tagadja és ellenzi a bibliai tanításokat. Azt tanítja az Isten és az ember egy; az Istenben való hit szükségtelen; hogy Jézus Krisztus az ember "magasabb énje" ; hogy a halál "teljesen biztonságos", csupán egy ítélet nélküli változás.Egy másik tipikus New Age hiedelem amit Emmanuel tanít a következő: a monista koncepció, hogy "minden egy", nincs jó vagy gonosz, kozmikus evolúció a reinkarnáción keresztül, érintkezés az állítólagos földönkívüliekkel, a szellemi kapcsolat fontossága, és így tovább.Fontos megjegyezni, hogy Emmanuel tanításai nem kivételek. Ezek mutatják be a szellemi tanításokat. 

Forrás: http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2015/11/a-channeling-mogotti-szellemek-avagy.htmlAngyalnak álcázott szellemi vezetők

Annak a felmérése hogy melyek az okkultizmusban használatos legnépszerűbb angyalok, meghaladja lehetőségeinket, így csak a lényegesebbeket mutatjuk be. Az Angyali Bölcsességben arra ösztönzik az embereket, hogy használjanak mantrákat, mandalákat, sámáni technikákat, kapcsolatfelvételt valaki állati energiájával (ez egy szellemi vezető aki állati külső formájában jelenik meg), csakrák manipulációját, és szellemi gyógyítást.Az Angyali Üzenetek kártyával az emberek megtanulják elfogadni a kapcsolatot a halállal. A Teremtés az Angyalokkal-ban az embereknek azt mondták:"Az álmok ideje a szellemi idő, nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy játsszunk az angyalokkal... Lehetővé teszi az angyaloknak, hogy értelmezzék az álmaidat."A Bennünk az Angyalok-ban, az angyalok azt mondják az embereknek, hogy a velük való kapcsolatfelvételhez szükséges a módosult tudatállapot. Az angyalok támogatják a New Age gyógyítást és az okkult holisztikus gyógyító technikákat.A teozófus és spiritiszta Geoffrey Hodson könyvei népszerűek angyalos körökben. 

1924-ben Hodson kapcsolatba lépett egy "angyallal", aki magát "Betheldának" hívta, megadott neki egy fél tucat könyvre való anyagot, beleértve a népszerű Az Angyalok Testvérisége és az Ember és az Istenek Királysága címűt. A Tisztánlátó Nyomozásokban ezt írja: "Magam is megerősítem, hogy ezek a természetfeletti tartományok számtalan nem fizikai lényt tartalmaznak, mint az angyalok és a természeti lényeket..." Ezeknek az "angyaloknak" a tanítása támogatja a teozófiai okkultizmust, nem a bibliai igazságot. A népszerű angyalok támogatják a szellemidézést, a halottakkal való kapcsolatfelvételt jóslás céljából és az okkult mágiát.Az egyik esetben, ahol az angyalokkal démonokhoz hasonlóan mágikus rituáléval teremtettek kapcsolatot, azt mondták az embereknek :"Te is használhatod ezt a technikát, hogy elkerüld azokat embereket akiktől félsz és akiket utálsz. Ha használod ezt {mágikus} a táskát, ismételd meg a kijelentést, 'Nincs olyan személyiség az univerzumban: Aztán rakd a táskába annak a nevét akiről szó van.Számos népszerű angyal buzdít az automatikus írásra, diktálásra vagy beszédre, hogy kiadd és forgalomba hozd az üzeneteiket. Például Karen Goldman, az Angyal Hangok és az Angyal Könyv szerzője, hiszi hogy "az angyalok irányítják és vezetik az írásait." A Sedona Method Release Technikát használta, hogy kapcsolatba lépjen a "belső angyallal" aki most irányítja az írásait. 

Sally Sharp, az Angyalok Vonzásának 100 Útja szerzőjét szintén az angyala vezette rá az automatikus írásra. Meredith L. Young-Sowers azt írja: "Több mint egy évtizede megtapasztalom az angyali jelenlétet, aki magát csak mint Mentort írja le, ami "tanárt" jelent. A Mentor számos tanítása egy könyvben található meg.Rosemary Ellen Guiley, a Könyörület Angyalai és számos okkult és misztikus könyv szerzője, mint a Boszorkányok és Boszorkányság Enciklopédiája, a Misztikus és Paranormális jelenségek Harper Enciklopédiája, visszaemlékszik, hogy az életét egy láthatatlan jelenség irányítja, akit ő angyalként jellemez, aki egyengette a karrierjét:Évekkel ezelőtt éreztem irányító lények jelenlétét az életemben... A kezdettől fogva úgy éreztem ezek segítő lények, "angyalok" voltak, ezért  is így neveztem őket... Az angyalokkal kapcsolatos legerősebb megérzésem a munkámmal kapcsolatos, író vagyok... Úgy érzem az angyalok számos módon könnyítik meg a munkámat... Segítenek és befolyásolnak az angyalok. Hálás vagyok a segítségükért, és a napi meditáció során elismerem őket. Az angyalok kisebb csoportját érzem folyamatosan magam körül, ahogyan kapcsolatban vannak a magánéletemmel és a munkámmal. További angyalok csatlakoztak hozzájuk, akik a körülményektől függően jönnek-mennek... Amikor elkezdtem dolgozni a Könyörület Angyalain, akkor az angyalok nagy számban voltak jelen. Úgy tűnt egész kis sereg van a vállam fölött, hogy felmérjék a különböző hatásokat... Az írás mellett előadást tartok és érzem egy "beszélő angyal" útmutató jelenlétét... Érzem a jelenlétét. Ő segít nekem a szervezésben és a megbeszéléseken.Guiley "beszélő angyala" Plato", aki valóban rajta keresztül beszél, ami nagyban hasonlít a mai prominens New Age vezetőkhöz:Ahogy elkezdtem a beszédemet, határozott változást éreztem a tudatomban, mintha egy részem átkerült volna a másik oldalra. Ezen kívül egy láthatatlan jelenlét súlyát éreztem a vállamon, mintha egy lény ült volna ott... Két órát beszéltem mindenféle jegyzet nélkül és fogadtam a hozzászólásokat a hallgatóságtól. "Te még nem tudod, de született tanár vagy!" Az idő előrehaladtával már tisztában voltam ezzel a tudatváltozzással, amikor megbeszélést tartottam. 

Alkalmanként egy tisztánlátó odajött hozzám előadás után és azt kérdezte, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy angyal áll az oldalamon. "Igen"-feleltem. "Ő az én beszélő angyalom."Ez azt sugallja, hogy ez egy jó üzlet, vagy talán több annál, az angyalos irodalom maguktól az "angyaloktól" van. De akkor mi az a terület amit még nem szőttek át a bukott angyalok? Az asztrológia és egyéb jóslások, mágikus szertartások, médiumok, boszorkányok, sátánizmus, a psziché fejlesztése, és a sámánizmus mind tele van bukott angyalokkal és a megtévesztéseikkel. A Harper Enciklopédiája a Misztikus és Paranormál Jelenségekben megjegyzi:"A New Age okkult és vallásos hitvilágát az angyalok hozták vissza a köztudatba. Ők vázolták fel az asztrológia karmikus vonatkozásait, a csatornázott elmélkedést, és azt mondták létezik a szellemvilág. Az angyali erőket meghívhatjuk mágikus rituálék, egyéb mágikus rendszerek és a boszorkányság által."          Ez a szöveg azt állítja:"A népszerű nézet szerint az angyalok jóindulatú lények és különböznek a démonoktól... Valójában a démonok elsődleges célja az emberek összezavarása azzal kapcsolatban, hogy kik ők és milyen tevékenységet folytatnak. Ha az emberek meg vannak arról győződve hogy az okkult az angyali, akkor sokkal inkább hajlandók kísérletezni. Ennek eredményeként az emberek nagy száma aki kapcsolatot létesített az angyalokkal, lassan de biztosan az okkultizmus felé halad."Talán az a leginkább aggasztó ezzel kapcsolatban, hogy az "angyalok" kifejezetten reménykednek abban, hogy elérjék a  gyerekeket. Például az Angyalok Köre szerzője fölött egy szellem átvette a hatalmat, aki automatikus írásban azt mondta neki:"Én vagyok Mihály arkangyal és mi együtt megmentjük a gyerekeket." A végeredmény a Kis Angyalok Könyvei c. sorozat volt, ami megkísérli, hogy a gyerekek okkult meditáción keresztül meghívják az angyalukat.A népszerű angyalok elég aktívak a különböző jóslásokon keresztül. Ezek az emberiséggel egyidősek, beleértve olyan ősi jósdát is mint a Delphi (amin keresztül a "szellemek" vagy istenek beszéltek), az I Ching, tarot kártyák, rúnák, és az Ouija tábla. Jósolni lehet szinte mindennel a madarak és állatok viselkedésétől kezdve a koponya kontúrjain keresztül, a tenyéren és egyszerű pontokon át a botokig.Ma az angyalok már az üzleti jóslás körében is benne vannak. Alma Daniel, Timothy Wyllie, és Andrew Ramer szerzőktől a Kérdezd az Angyalod-ban feltaláltak egy öt lépésből álló eljárást amit GRACE folyamatnak hívnak, a jóslásban "Angel Oracle-nek" neveznek, ami lényegében egy három pakliból álló kártya. Az első sor kártya négy arkangyal, a véletlenszerűen kiválasztott kártya megmutatja a kapcsolatot a kreatív álommal vagy az adott angyal problémamegoldó lehetőségeivel. A második sor kártya 16 angyalt tartalmaz. Amikor ezekből egyet kiválasztasz, akkor "aktiválja" azt az angyalt aki segít a személynek választani a harmadik sor kártyából, melyek 24 tevékenységet vagy helyzetet tartalmaznak. Amikor ezeket kiválasztották, a személynek követnie kell a kártya utasításait tudván, hogy a második sor kártya angyala vezetni és irányítani fogja, hogy eleget tegyen a harmadik kártya követelményeinek.Egy másik jóslási forma az "Angyak Kártyák", ami egy társasjátékot tartalmaz aminek a neve az "Átalakulás Játéka" Akkor jött létre amikor a szerző a skóciai New Age Findhorn közösségében volt. A játék célja továbbá az angyalokkal való kapcsolatfelvétel, a jövő megjóslása, és a "magasabb" tudat elérése.Jós leckéket találhatunk még az Angyali Üzenetek Kártyái: A Szellemi Felfedezés Jóslási Rendszerei c.könyvben is, ami egy magát "Mentornak" nevező szellemi vezetővel együtt készült. Ebben a rendszerben virágok képeit tartalmazó kártyák vannak, melyeket az angyalok a személy szellemi növekedéséhez használnak. A kártyák úgy működnek mint egy élő ima, hogy megoldja a problémáinkat, fejlessze a belső bizalmunkat, megerősítsen minket, és megújítsa illetve felébressze a szeretet spirituális energiáit... Az angyali üzenetek kártyák isteni ihletésű eszköz saját magunk felfedezéséhez és ... mind a személyes mind a bolygó átalalakulásának magját hordozzák.Bármilyen jóslási módszert használsz is, az okkult W.B. Crow szavai szerint "majdnem mindig veszélyes." Ez a következtetés az alapja a mi gondolkodásunknak is, mert a jóslás út a démonok felé, a megszerzett információ gyakran rossz tanács, és mert arra ösztönzi az embereket hogy olyan rossz döntéseket hozzanak, amiket máskor nem tennének meg.A népszerű angyalok a channelingben is jelen vannak. A channeling "szellemi vezetők" milliárd dolláros amerikai üzletet jelent. Azonban az angyalok becsatornázása nem különbözik a szellemi vezetők becsatornázásától. Mindkét esetben egy megszálló szellem van jelen, ami olyan mintha valaki médiumként működne egy szeánszon. Emiatt van az, hogy az üzenetek és a jelenségek az angyali csatornázásban és a médiumiban megegyeznek. Mégis a legtöbb angyali channeler azt állítja, hogy van különbség a becsatornázott entitás tekintetében. A médiumok azt mondják, hogy az ismert halottakat csatornázzák be ami különbözik az angyali csatornázástól, akik spirituálisan sokkal fejlettebb életformák. 

A spiritiszta Meredith L. Young-Sowers (korábban említettük) azt állítja:"Az angyalokkal való beszélgetés, a channeling természetes elterjedésének a jelensége a késő 1970-es, 80-as években kezdődött..." De akár angyaloknak nevezzük ezeket, akár szellemi vezetőknek vagy halottaknak, lényegében ugyanarról a démoni megszállásról van szó, ami a démonok céljainak elérése érdekében történik.A szellemi vezetők és az angyalok elég gyakran kapcsolódnak az irodalomhoz. "Mindnyájunknak vannak szellemi vezetői, angyalai, akik elvezetnek bennünket a tudás és a tudat magasabb szintjére... A vezetőink fizikailag is megjelenhetnek az álmainkban, a meditáció során, vagy szellemi tanácsadó formájában vagy tanárként akivel váratlanul találkozhatunk.. [mondja az olvasó] 'Nyitott vagyok a szellemi vezetőimre és üdvözlöm őket szeretettel, várakozással és csodálattal. "A katolikus Roseann Cervelli azt állítja, hogy angyalokat csatornázott be több mint egy évtizede az otthonában Martinsville-ben, New Jersey-ben, és néhány cikket jelentetett meg a Szeretet Hangjában. Hogyan kezdődött? Miután katolikus lett és erős kötődés alakult ki a spiritualitás iránt, megtanulta  a médium és spiritiszta Edgar Cayce transz kinyilatkoztatásait. Megtanulta még a szellemi gyógyítás módszereit és gyakorolta a "Krisztus tudatot". Végül megkapta a kézrátételt egy katolikus lelkésztől aki a szellemi vezetője lett. Amikor rátette a kezét Cervellire, akkor valamiféle szellemi nyitottságot tapasztalt. "Ezután a következő évben a pappal és hasonló gondolkodású emberekkel tanultam együtt. Szerettem volna valami misztikus tapasztalatot szerezni. Elértem az egységet és a meditatív állapotot... Ezek voltak az első tapasztalataim spirituális energiával, nagyon szerető és megragadó volt."Végül találkozott egy médiummal aki egy "Matthew" nevű szellemet idézett meg. "Matthew" okkult tanácsadása után Cervelli egy lelki kinyilatkoztatás által fejlődött, melynek során "energiát" küldhetett a fején keresztül. Automatikus íráson keresztül megalkotta a Szeretet Hangjai művet. "Matthew" után egy "Elliott" nevű szellemmel találkozott, majd később egy entitás így mutatkozott be neki:"Az én nevem John, és el kellett jönnöm, hogy megtanítsalak téged az önszeretetre. Amikor "Matthew", "Elliott" és "John" úgy döntöttek elhagyják őt, azt mondták Cervellinek, hogy most már egy csoport angyal van benne. És azóta is "angyalokkal" van becsatornázva. Az ember csodálkozik azon hogyan tudja elmondani a különbséget.Ilyen módon ezeknek az "angyaloknak" az üzenetei szeretnék tájékoztatni az embereket, hogy "Mi nem vagyunk különállóak Istentől. Mi vagyunk az Isten... Nem csak hogy Isten bennünk van, de Ő mi vagyunk. "               

 Forrás: http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2015/09/nepszeru-angyalok-es-az-okkultizmus.html


Kryon átverései


Böngészés közben találkoztam néhány honlappal, ahol a Kryon név szerepelt, mint magasabb szinten lévő szellemi lény, aki üzeneteket küld médiumokon keresztül az emberiség számára. Utánajártam mit lehet róla tudni, miben áll az üzenetek lényege.A médiumLee Caroll amerikai médium, előadó és szerző több könyvet jelentetett meg az un. Kryon közvetítésekről, melyeket egy nálunk magasabb szellemi szinten lévő entitástól kapott. Több könyve jelent meg ezoterikus témákban. Társszerzője olyan könyveknek mint Az indigó gyerekek. 1989-ben kapta az első üzeneteket, melyeket több is követett.Könyvei közül több tudományos témákat feszeget, vagy a mindenhol jelenlévő szeretetről szól.Több országban léteznek un. Kryon csoportok, ahol megfelelő beavatott személyen keresztül üzeneteket kaphatunk ettől a szellemi lénytől. Hazánkban is voltak Kryon rendezvények és úgy tűnik már szervezés alatt van a következő.Érdekes dolgokat olvashatunk Lee Carroll-ról. 

A lényeg, hogy a kezdeti állapothoz képest ma már egészen áthatja Kryon az életét, eggyé vált Felsőbb Énjével. Bármikor képes csatornázni és üzeneteket, könnyedén ki- és bejár ebbe az állapotba. Kryon szerint az ilyenfajta összeolvadásra minden gyógyítónak és médiumnak szüksége van. A titokzatos KryonNos, eléggé titokzatos valamiről van szó, hiszen nincs túl sok információ róla. Szűkszavúan csak annyit írnak róla, hogy angyali lény (ez még fontos lesz később) és különböző üzeneteket továbbít az emberiség számára. Ebben benne van a jelen és a jövő is. Érdekes, hogy csak médiumokon keresztül hallat magáról. Állítása szerint nem lesz  Világháború, sem Armageddon, sem Apokalipszis. Valószínűleg a Jelenések könyvét nem túl sokat forgatta...Ki kell hangsúlyozni, hogy médiumokra van szüksége az üzenetek továbbításához. Öndefiníciója szerint ő a Központi Napból származik. Érdekes, hogy nem a mennyországot írja, ahol inkább vannak az angyalok, mint egy ilyen megfoghatatlan helyen.Isten küldötte?Mint azzal sokan tisztában vannak, az angyalok Isten teremtményei és mint ilyenek, Istent szolgálják. 

Természetesen az angyalok Isten parancsára/engedélyével segítik az embereket, hiszen mindenkinek van őrangyala. Ezen kívül ott vannak még az angyali karok, stb. A Biblia tele van angyalos történetekkel. Isten a Paradicsom kapujába egy angyalt állított; Ábrahámot egy angyal akadályozta meg abban, hogy feláldozza fiát; Jézus feltámadása után angyalok jelentek meg a sírjánál, stb . Több probléma van Kryonnal, ami miatt nem valószínű, hogy Isten küldötte. Nagyon kilóg a lóláb...Az igazi angyalok a legtöbb esetben nem fedik fel kilétüket, de lássuk további jellemzőiket:    Minden esetben Isten utasításai szerint tevékenykednek, folyamatosan kapcsolatban vannak Istennel. Soha nem fordul elő olyan, hogy önállósítják magukat és saját akaratuk szerint működnek.     Amikor kapcsolatba lépnek az emberekkel, akkor megmutatják magukat és fenséges a megjelenésük.     Miután átadták üzenetüket, utána eltűnnek. Nem állnak le cseverészni. Az üzenetük mindig rövid és tömör, csak a lényegre koncentrál. Soha nem terjengősen beszélnek.    

SOHA de SOHA nincs szükségük a testünkre! Nem mondják, hogy nyissuk meg magunkat nekik, mert csak így tudnak általunk üzenni. Erre csak az ördögnek van szüksége. Általában sugallatok útján "beszélnek"hozzánk.    Folyamatosan imádják Istent.     Az angyaloknak soha nincs szükségük emberekre mint közvetítőkre, hiszen önmagukban is képesek Isten üzeneteit átadni.  Sajnos Kryon nem fér bele ebbe a képbe, bármit is hirdet magáról. Nekem rögtön megszólalt a vészcsengő, amikor azt olvastam, hogy médium útján üzen nekünk. Aki olvasta az üzeneteket, feltűnt, hogy rendkívül terjengős és áltudományos. Felmerülhet az is az emberben, hogy ez az egész egy globális átverés része. Ennek ellent mond, hogy több országban vannak követői és több ember is médiummá vált a beavatás után. További probléma az, hogy Kryon azt állítja a Központi Napból származik és nem a mennyből. Nem a megtérésre és a bűnbánatra szólít fel minket, hanem nagy változásokról és átalakulásoktól kapunk híreket.Összességében rengeteg a kérdőjel Kryon körül, de azt szinte biztosan állíthatom, hogy nem Istentől van és nagy valószínűséggel nem Isten angyala. További furcsaság, hogy Kryon megkérdezték van-e ördögi tevékenység, létezik-e az ördög. A válasz felettébb érdekes."Nincsenek "ördögi lények”. A legnagyobb ördögi erő a bolygótokon az emberi tudatban és szándékban létezik. Ugyanúgy képes manifesztálni a sötétséget, ahogy a világosságot. Erről már beszéltünk korábban (publikált Kryon könyvekben). Következésképp folytatjátok a saját valóságotok teremtését… ördögit vagy angyalit."Forrás:http://www.kwhe.hu/index.php?mod=forum&akcio=uzenetlista&temaid=283&page=10Azt sokan tudják, hogy az ördög legnagyobb átverése, hogy ő nem is létezik. Nos, ez a Kryon is maximálisan tagadja azt, hogy a gonosz létezne és működne.  Jó stratégia....A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy Kryon nem más, mint egy démon, aki megpróbál minél több embert átverni zagyvaságaival és megnyerni magának és társainak a beavatásokon keresztül.

Forrás: http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2015/01/uzeneted-erkezett-avagy-kryon-vonalban.html


Szellemi vezetők és a valóság


Az Isten amikor megteremtette az angyalokat, akkor Lucifer vezetésével néhányan  fellázadtak ellene. Ők a bukott angyalok, az ördögök. Céljuk Isten művének elpusztítása, minél több ember lelkének kárhozatba taszítása. Emellett céljuk még kártékony és megtévesztő tanaik elterjesztése. Ezeket általában un. "szellemi vezetőkön", vagy "felemelkedett mestereken" keresztül terjesztik. Üzeneteik legnagyobb veszélye abban van, hogy akár 90%-ban is igazat mondhatnak az adott személynek, de a maradék 10% merő hazugság.

Van néhány közös jellemzőjük a szellemi vezetőknek:

 • Minden esetben a fő cél a kontakt személy bizalmának elnyerése.
 • 99%-ban keresztényellenes üzeneteik vannak (tagadják a megváltást, Jézus istenségét, a poklot, az ördögök létezését, a bűn létezését)
 • Támogatják a reinkarnációt, és a vegetáriánus étrendet, bizonyos ételekek és italokat tiltanak. 
 • Sok esetben zagyva, szinte érthetetlen körmondatokban fogalmaznak
 • Látszólag hasznos információkkal látják el az embereket, azonban ez is csak a megtévesztést és a bizalom elnyerését szolgálja
 • A legtöbb esetben automatikus írással kommunikálnak, néha a "gazdatest" hangszálait használva "élőben" adják elő mondanivalójukat a közönségnek. Ilyen pl. Kryon. 
 • Részt vesznek több energiagyógyászati folyamatban, segítve a gyógyítót információkkal
 • Sok esetben szimbólumokon, "becsatornázáson" keresztül lépnek kapcsolatba az emberrel, máskor meg meditáció útján. 

Feltehetjük a kérdést, hogy valójában kik a szellemi vezetők? A Szentírásban megtaláljuk a választ a kérdésre.

"1A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak,2azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.               3Ők azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektől, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék őket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot." 1Tim 4

"3Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; 4elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek." 2Tim 4

Szent Pál világosan fogalmaz. Az utolsó időkben (talán már ott vagyunk) az emberek ördögi tanításokra hallgatnak. Ezek nem mások mint a báránybőrbe bújt farkasok, vagyis a szellemi vezetők. Olyan dolgokat hirdetnek ami tetszik az embereknek. Nincs bűn, nincs pokol, nem kell félni az ítélettől sem, mert a reinkarnáció miatt majd újra próbálkozhatunk egy másik életben.

Megkülönböztetés

Ha valaki már dolgozott szellemi vezetővel, akkor mondhatja, hogy semmi rosszat nem tapasztalt, kedves volt és humoros, valóban olyan dolgokat mondott ami igaz. De valójában azok akiknek mondják magukat? Szintén a Szentírásban találunk egy megszívlelendő tanácsot.

"1Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.  2Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. 3S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban is van." 1Jn 4

Egyúttal el is érkeztünk oda, hogy nem szabad hinni minden szellemnek aki azt mondja ő szellemi vezető, felemelkedett mester vagy valami más. Különböző próbák alá kell vetni őket, hogy kiderüljön az igazság. Lássunk néhányat.

1. Ha valamelyik szellemi vezető a szentírással merőben ellentétes kinyilatkoztatásokat tesz, akkor biztosan nem az akinek vallja magát.

2. Vannak szellemi vezetők akik valamilyen nevet adnak maguknak, azonban valószínűleg nem ez a valódi neve. Pl. Kryon, Paul, stb. A szellemvilágban a név tudása egyet jelent a hatalmat az adott szellem fölött. Tehát parancsoljunk rá, hogy "Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked szellemi vezető (vagy a nevét kimondva), hogy mondd meg az igazi neved!"

3. Az ördögök félik és egyben viszolyognak a Szűzanyától. Kérjük meg szellemi vezetőnket, hogy mondjon el egy Üdvözlégy Máriát, illetve mi magunk is elmondhatjuk miközben vele társalgunk. Nem kell hívőnek sem lenni, mechanikusan felolvashatjuk az imát. A Mária név nem helyettesíthető "ez", "az", "asszony" nevekkel. Tehát ezeket nem fogadhatjuk el vezetőnktől.

4." 3Ezért tudtotokra adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: „Átkozott legyen Jézus.” De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által. " 1Kor 12 Tehát kérjük meg szellemi vezetőnket, hogy dicsőítse meg Jézus Krisztust, mondja utánunk "Dicsőség Jézus Krisztusnak aki szent vérével megváltotta az emberiséget!

5. Olvassuk fel a Szentírásból a következő részt és figyeljük meg szellemi vezetőnk reakcióját.
"4Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. 5Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. 6Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell,           7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.                 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek,10hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban,             11s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr." Fil 2

Amennyiben a próbák alatt a szellemi vezető:

 • "húzódozik", nem szívesen végzi el a kijelölt feladatot, próbál alkudozni
 • elkezd káromkodni, trágár módon beszélni vagy fenyegetőzni
 • hallgat, nem csinál semmit
 • a tulajdonneveket különböző szavakkal helyettesíti
akkor mindenképpen gyanakodjunk, mert valószínűleg egy ördöggel van dolgunk.

Megoldás?

Amennyiben a szellemi vezetőnk "elbukott" a teszteken, akkor minden kapcsolatot meg kell szakítani vele. Minden tárgyat meg kell semmisíteni ami vele kapcsolatos, és Jézus Krisztus nevében meg kell szakítani vele minden köteléket és kapcsolatot. Végül pedig fel kell keresni egy karizmatikus csoportot, ahol szabadító imát mondanak értünk. 

Kapcsolat


This site was built using